ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε συνεργασία με μεταφραστές και δικηγόρους, παρέχονται μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες, με τη δυνατότητα επικύρωσης. Οι μεταφραστές διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και τις γνώσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα μετάφρασης εξειδικευμένων εγγράφων και κειμένων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Μεταφράσεις κειμένων και εγγράφων νομικής, οικονομικής, ιατρικής, φαρμακευτικής επιστήμης.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Επικύρωση εγγράφων, διπλωμάτων και άλλων πιστοποιητικών σε συνεργασία με δικηγόρους.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Δακτυλογραφήσεις κειμένων, επιστημονικών άρθρων, συγγραμμάτων στην ελληνική και σε ξένες γλώσσες.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Διερμηνείες συνεδρίων και σεμιναρίων, επιστημονικών διαλέξεων, επαγγελματικών συναντήσεων.

%
98

SUCCESSFUL PROJECTS

%
70

RATIO OF NEW CUSTOMERS TO THE PAST ONES

%
99

CUSTOMER SATISFACTION FOR ONLINE TRANSLATION

%
2

RATIO OF CUSTOMERS WE COULD ΝΟΤ SATISFIED

ΚΟΣΤΟΣ

Παρατίθενται ενδεικτικό κοστολόγιο των υπηρεσιών

Από 10€ / σελίδα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Ιατροφαρμακευτικά Άρθρα
 • Οικονομικά Κείμενα
 • Λογοτεχνικά Κείμενα
 • Τεχνικά Έγγραφα
 • Νομικά Έγγραφα
 • Εμπορικά Έγγραφα
 • Διαφημιστικά Φυλλάδια
 • Ιστοσελίδες

Από 20€ / σελίδα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Διπλώματα Πτυχίων
 • Διπλώματα Μεταπτυχιακών
 • Βιογραφικά Σημειώματα
 • Συστατικές Επιστολές
 • Νομικά Έγγραφα
 • Πιστοποιητικά
 • Συμβόλαια
 • Καταστατικά

Από 3€ / σελίδα

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

 • Επιστημονικά Συγγράμματα
 • Επιστημονικές Εργασίες
 • Ιατροφαρμακευτικά Κείμενα
 • Οικονομικά Κείμενα
 • Εμπορικά Έγγραφα
 • Τεχνικά Άρθρα
 • Λογοτεχνικά Βιβλία
 • Νομικά Βιβλία

Από 50 € / ώρα

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

 • Συνεδριακές Συναντήσεις
 • Σεμιναριακές Διαλέξεις
 • Επιστημονικές Διαλέξεις
 • Επαγγελματικές Συναντήσεις
 • Επιχειρηματικά Συμβούλια
 • Ταυτόχρονη Διερμηνεία
 • Διαδοχική Διερμηνεία
 • Ψιθυριστή Διερμηνεία

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ]