ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Υπηρεσίες Δακτυλογράφησης

Δακτυλογραφήσεις συγγραμμάτων και δακτυλογραφήσεις κειμένων διαφόρων επιστημονικών κλάδων αναλαμβάνονται από το εξειδικευμένο προσωπικό. Οι δακτυλογράφοι χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα πληκτρολόγησης, ενώ είναι γνώστες της ορθής σύνταξης και γραμματικής. Τα δακτυλογραφημένα κείμενα παραδίδονται με την κατάλληλη διαμόρφωση και τη σωστή σύνταξη και στοίχιση. Παράλληλα, είναι εφικτή η δακτυλογράφηση επιστημονικών κειμένων και η δακτυλογράφηση βιβλίων σε ξένες γλώσσες. Οι τιμές των δακτυλογραφήσεων ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες, ενώ το κόστος υπηρεσιών διαφοροποιείται ανάλογα με τον όγκο και τη γλώσσα της δακτυλογράφησης.

  1. Δακτυλογραφήσεις Πανεπιστημιακών Εργασιών. 
  2. Δακτυλογραφήσεις Συγγραμμάτων. 
  3. Δακτυλογραφήσεις κειμένων. 
  4. Δακτυλογραφήσεις επιστημονικών άρθρων.
  5. Δακτυλογραφήσεις ξενόγλωσσων βιβλίων.
  6. Δακτυλογραφήσεις εγγράφων σε ξένες γλώσσες.
  7. Δακτυλογραφήσεις σημειώσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο όμιλος αποτελεί αξιόπιστη επιλογή στις δακτυλογραφήσεις κειμένων και βιβλίων σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, λόγω της άριστης συνεργασίας του με άρτια εξειδικευμένους και γρήγορους δακτυλογράφους.

Quickly Service

Fast Typing

Reliability in Typing

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    ]