ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Υπηρεσίες Διερμηνείας

Ο όμιλος διαθέτει ένα άρτια εξειδικευμένο δίκτυο διερμηνέων, πλήρως καταρτισμένους, να αποδώσουν κατανοητά και ορθά τον προφορικό  λόγο. Οι διερμηνείς διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία με στόχο να έχουν την ικανότητα να προσεγγίζουν με τη σωστή μέθοδο την απόδοση της προφορικής ομιλίας. Έχουν συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια, επαγγελματικές και επιχειρηματικές συναντήσεις, δημοτικά συμβούλια αναλαμβάνοντας το ρόλο των διερμηνέων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διερμηνείας κατατάσσονται σε:

  1. Διερμηνείες Συνεδρίων. 
  2. Διερμηνείες Εταιρικών Συναντήσεων. 
  3. Διερμηνείες Διεθνών Εκδηλώσεων.
  4. Διερμηνείες Σεμιναρίων, Διαλέξεων.
  5. Διερμηνείες Ακροαματικών Διαδικασιών.
  6. Διερμηνείες Διοικητικών Συμβουλίων.

Οι διερμηνείς του οργανισμού είναι σε θέση να αναλάβουν τη διερμηνεία συνεδρίων και επαγγελματικών συναντήσεων βάσει της μεθόδου που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

Τα είδη διερμηνείας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Η πιο συχνή είναι η ταυτόχρονη διερμηνεία, κατά τη διάρκεια της οποίας, ομάδα μεταφραστών συντονίζεται με σκοπό να αποδώσει τον προφορικό λόγο στις διάφορες γλώσσες, ανάλογα με την τοπική διάλεκτο των ομιλητών. Η διαδοχική ερμηνεία αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία διερμηνείας, όπου ο διερμηνέας ευρισκόμενος στον ίδιο χώρο με ομιλητές αναγράφει σημειώσεις και αποδίδει ολοκληρωμένη την ομιλία στο τέλος της συνδιάσκεψης. Η ψιθυριστή διερμηνεία, αποτελεί την τρίτη κατηγορία, κατά την οποίαν ο διερμηνέας αποδίδει τον προφορικό λόγο στο αυτί των συμμετεχόντων στην ομιλία.

%
95

SUCCESSFUL PROJECTS

%
50

RATIO OF NEW CUSTOMERS

%
98

CUSTOMER SATISFACTION

%
2

COULDN’T SATISFIED