ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Επικύρωση

Επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις χρησιμοποιούνται για αποστολή σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, όπως είναι πανεπιστήμια, υπουργεία, πρεσβείες, εφορίες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν για τους επιθυμητούς σκοπούς τους. Η επικύρωση μεταφράσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με δικηγόρους με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, βάσει νομοθεσίας. Η διαδικασία της επικύρωσης είναι άμεση και ασφαλής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των εγγράφων ηλεκτρονικά.  Οι συνεργάτες του ομίλου έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν επίσημες μεταφράσεις για διάφορες χρήσεις.

 1. Μεταφράσεις πτυχίων, μεταπτυχιακών, διδακτορικών.
 2. Μεταφράσεις σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Μεταφράσεις βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών.
 4. Μεταφράσεις φορολογικών πιστοποιητικών.
 5. Μεταφράσεις πιστοποιητικών γέννησης, γάμου.
 6. Μεταφράσεις νομικών εγγράφων (συμβάσεις, συμβόλαια).
 7. Μεταφράσεις οικονομικών εγγράφων (ισολογισμοί, λογιστικά έγγραφα).
 8. Μεταφράσεις δικαιολογητικών ΑΣΕΠ. 
 9. Μεταφράσεις δηλώσεων / εξουσιοδότησης. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 2-3 ΗΜΕΡΩΝ

Ο όμιλος αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για τις επίσημες μεταφράσεις εγγράφων και των πιστοποιητικών λόγω της άριστης συνεργασίας του, με άρτια εξειδικευμένους μεταφραστές και δικηγόρους.

Quickly Service

Translate For All The Languages

Reliability in All Languages

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ]