ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Μετάφραση Ιστοσελίδων

Το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό μέσο για την προβολή των επιχειρήσεων, δεδομένου πως μεγάλο ποσοστό των χρηστών αναζητάει υπηρεσίες σε καθημερινή βάση on-line. Η ιστοσελίδα, είτε πρόκειται για εταιρική, είτε για προσωπική, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη απήχηση σε περισσότερες χώρες, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στην τοπική γλώσσα. Ιδιαίτερα για τις εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στις ξένες χώρες, κρίνεται απαραίτητη η εταιρική της παρουσία στην αγγλική γλώσσα, καθώς και στην τοπική διάλεκτο της χώρας που στοχεύει για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Στο δίκτυο συνεργατών του ομίλου ανήκουν εξειδικευμένοι μεταφραστές, οι οποίοι διαθέτουν τις ικανότητες να αποδώσουν ορθά το κείμενο στην τοπική γλώσσα. Παράλληλα, ο στόχος αποτελεί η σωστή διαμόρφωση των κειμένων με ορθή σύνταξη και γραμματική, ώστε να τηρούνται οι κανόνες που θέτουν οι μηχανές αναζήτησης (SEO). Αποτέλεσμα θα είναι η άνοδος της εταιρικής ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης.

Η μετάφραση κειμένων της ιστοσελίδας, καθώς και επιπλέον περιεχομένου που έχει τοποθετηθεί εντός website, όπως φόρμες επαφής, πραγματοποιείται επιμελώς, χωρίς να γίνονται παρεμβάσεις σε τεχνικά χαρακτηριστικά και σε στοιχεία προγραμματισμού. Δίνεται έμφαση στην ορθή μετάφραση ιστοσελίδας με γνώμονα να είναι πλήρως κατανοητό το αντικείμενο προϊόντων και υπηρεσιών στην τοπική γλώσσα, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον για την αύξηση των πωλήσεων.

Ο μεταφραστικός όμιλος εξειδικεύεται στη μετάφραση και προσαρμογή εταιρικών ή προσωπικών ιστοσελίδων στην τοπική διάλεκτο, σε διάφορες γλώσσες.

Το κόστος της μετάφρασης ιστοσελίδας εκτιμάται βάσει του περιεχομένου της και πιο συγκεκριμένα ανάλογα με τον αριθμό των λέξεων που υπάρχουν σε κάθε σελίδα της. Η εξαγωγή των κειμένων πραγματοποιείται προσεχτικά με ασφάλεια και αφού αποδοθεί η μετάφραση στη γλώσσα – στόχος, προστίθεται το κείμενο στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, η σύσταση είναι να αποσταλούν τα κείμενα προς μετάφραση σε αρχείο word ή σε HTML, ώστε να μην απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί η είσοδος στη διαχείριση της ιστοσελίδας.

Γενικότερα, τα κριτήρια που επηρεάζουν το κόστος στη μετάφραση ιστοσελίδας αλλά και στο χρόνο παράδοσης της στην γλώσσα – στόχο αποτελούν:

  • Οι γλώσσες στις οποίες στοχεύετε να μεταφραστούν τα κείμενα.
  • Η ποσότητα των κειμένων προς μετάφραση.
  • Η μορφή του αρχείου στην οποία θα αποσταλούν τα πρωτότυπα κείμενα.
  • Ο βαθμός δυσκολίας απόδοσης κειμένου στη γλώσσα – στόχο.

Έχετε τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα προσφοράς, ώστε να λάβετε μια δωρεάν εκτίμηση του κόστους και του χρόνου παράδοσης της μετάφρασης της προσωπικής ή εταιρικής ιστοσελίδας.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    ]