ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο οργανισμός παρέχει έγκυρες και αξιόπιστες μεταφραστικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται από μεταφραστές με υπευθυνότητα, οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τις κατάλληλες γνώσεις, μεταφράσεις σε διάφορα κείμενα:

  • Επιστημονικά συγγράμματα.
  • Ιατρικά και φαρμακευτικά άρθρα.
  • Πληροφορικής (εγχειρίδια λογισμικού, ιστοσελίδες).
  • Οικονομικού περιεχομένου επιστημονικά άρθρα.
  • Νομικού περιεχομένου επιστημονικά κείμενα.
  • Τεχνικής φύσεως κείμενα.
  • Εμπορικά έγγραφα.

Η σωστή μετάφραση διαφόρων οικονομικών κειμένων απαιτεί την ορθή γνώση οικονομικής ορολογίας και των παραγόντων που έχουν σχέση με τις σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς.

Η σωστή μετάφραση διαφόρων ιατρικών κειμένων απαιτεί τη γνώση ορθής ιατρικής ορολογίας και των προτύπων εγγράφων, για την σωστή εφαρμογή των μέτρων, τα οποία έχουν οριοθετηθεί.

Η ορθή και εμπεριστατωμένη μετάφραση των φαρμακευτικών άρθρων, απαιτεί την εξοικείωση με τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Η μετάφραση τεχνικών εγγράφων απαιτεί την ορθή γνώση της εξειδικευμένης ορολογίας των τεχνικών παραμέτρων των διαφόρων επιστημονικών κλάδων.

Η νομική μετάφραση κειμένων αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, διότι θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή στις νομικές διατάξεις του κράτους.

Μεταφράσεις κειμένων διαφόρων επιστημονικών κλάδων

Οι μεταφραστές του ομίλου εξειδικεύονται στην απόδοση της σωστής ορολογίας λέξεων διαφόρων επιστημονικών κειμένων. Διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία στις μεταφράσεις εξειδικευμένων εγγράφων, ενώ παρακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας, ώστε να συμμορφώνεται το παραγωγικό τους έργο με τα διεθνή πρότυπα που οριοθετούνται βάσει επίσημων συμβάσεων.

Η δυνατότητα μετάφρασης κειμένων σε διάφορες γλώσσες απορρέει από το γεγονός της καλής και της έμπιστης συνεργασίας με πολύγλωσσους μεταφραστές. Ανάλογα με το είδος της μετάφρασης, επιλέγονται οι πιο εξειδικευμένοι βάσει αυστηρών κριτηρίων, οι οποίοι διαθέτουν τη θέληση και την όρεξη να υλοποιήσουν το μεταφραστικό τους έργο με πλήρη αφοσίωση, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    ]