ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

You can have information about our service details and prices.

Οι υπηρεσίες του μεταφραστικού ομίλου παρέχονται σε ανταγωνιστικές τιμές. Συνυπολογίζοντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, προσφέρονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε συνδυασμό με το οικονομικό κόστος. Παράλληλα ακολουθείται η εκπτωτική πολιτική του οργανισμού σε περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον για παροχή περισσότερων υπηρεσιών, όπως παραπάνω από δύο μεταφράσεις  ή επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως δακτυλογραφήσεις. Γενικώς, οι υπηρεσίες του ομίλου έχουν ως επίκεντρο τον συνδυασμό τριών παραγόντων.

 

 1. Υψηλή Ποιότητα.
 2. Συνέπεια στην Παράδοση.
 3. Οικονομικό Κόστος.

 

Η φιλοσοφία του ομίλου προσανατολίζεται στη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών διαμέσου της παροχής των ποιοτικών υπηρεσιών, οι οποίες όχι μόνο θα ανταποκρίνονται, αλλά και θα ξεπερνούν τις προσδοκίες τους.

Λογότυπο

%
98

SUCCESSFUL PROJECTS

%
70

RATIO OF NEW CUSTOMERS TO THE PAST ONES

%
99

CUSTOMER SATISFACTION FOR ONLINE TRANSLATION

%
2

RATIO OF CUSTOMERS WE COULD ΝΟΤ SATISFIED

Από 10€ / σελίδα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Ιατροφαρμακευτικά Άρθρα
 • Οικονομικά Κείμενα
 • Λογοτεχνικά Κείμενα
 • Τεχνικά Έγγραφα
 • Νομικά Έγγραφα
 • Εμπορικά Έγγραφα
 • Διαφημιστικά Φυλλάδια
 • Ιστοσελίδες

Από 20€ / σελίδα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • Διπλώματα Πτυχίων
 • Διπλώματα Μεταπτυχιακών
 • Βιογραφικά Σημειώματα
 • Συστατικές Επιστολές
 • Νομικά Έγγραφα
 • Πιστοποιητικά
 • Συμβόλαια
 • Καταστατικά

Από 3€ / σελίδα

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

 • Επιστημονικά Συγγράμματα
 • Επιστημονικές Εργασίες
 • Ιατροφαρμακευτικά Κείμενα
 • Οικονομικά Κείμενα
 • Εμπορικά Έγγραφα
 • Τεχνικά Άρθρα
 • Λογοτεχνικά Βιβλία
 • Νομικά Βιβλία

Από 50 € / ώρα

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

 • Συνεδριακές Συναντήσεις
 • Σεμιναριακές Διαλέξεις
 • Επιστημονικές Διαλέξεις
 • Επαγγελματικές Συναντήσεις
 • Επιχειρηματικά Συμβούλια
 • Ταυτόχρονη Διερμηνεία
 • Διαδοχική Διερμηνεία
 • Ψιθυριστή Διερμηνεία

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ενημερωθείτε αναλυτικώς για το κόστος των μεταφραστικών υπηρεσιών

  ]