ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

Learn about our mission and vision.

Ο οργανισμός εξειδικεύεται σε μεταφράσεις κειμένων και μεταφράσεις εγγράφων διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Οι μεταφραστές είναι σε θέση ν’ αναλάβουν να διεκπεραιώσουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων σε διάφορες ξένες γλώσσες. Οι σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισμού οριοθετούν την ορθή ορολογία μετάφρασης η οποία να συμβαδίζει με τις σημερινές προδιαγραφές. Οι συνεργάτες του ομίλου διαθέτουν την πλήρη τεχνογνωσία και εξειδίκευση με σκοπό να είναι σε θέση να υλοποιήσουν επιτυχώς τη μετάφραση εγγράφων και τη μετάφραση κειμένων στα οποία εμφανίζεται υψηλού βαθμού δυσκολία απόδοσης του λόγου, στη γλώσσα – στόχος. Οι τομείς εξειδίκευσης οι οποίοι είναι δυνατό να αναληφθούν περιλαμβάνουν τον οικονομικό, εμπορικό, ιατρικό, φαρμακευτικό, νομικό, τεχνικό κλάδο.

ΆΡΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υψηλής ποιότητας μεταφραστικές υπηρεσίες σε 100+1 γλώσσες σε μεταφράσεις κειμένων διαφόρων επιστημονικών τομέων.

Εγγύηση Ποιότητας

Ο όμιλος συνεργάζεται με έμπειρους μεταφραστές οι οποίοι επιλέγονται βάσει των επιστημονικών και των γλωσσικών τους προσόντων, με στόχο να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιτυχώς στα καθήκοντα τους, παρέχοντας ποιοτικό έργο.

Η ποιότητα διασφαλίζεται τηρώντας πιστά τους γλωσσικούς κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται εντός του κειμένου, ενώ παράλληλα διεξάγονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι οι οποίοι εγγυώνται την πληρότητα καθώς και την ορθότητα της μετάφρασης. Τα μεταφραστικά κείμενα μορφοποιούνται κατάλληλα, με τη σωστή γραμματοσειρά και στοίχιση, με αποτέλεσμα να υπάρχει η κατάλληλη διαμόρφωση, με συνεχής ροή και κατανοητή ορολογία.